קורס נהיגה מונעת

רוצים ללמוד נהיגה? מלאו את הטופס...

מה זה קורס נהיגה מונעת (נהיגה נכונה).
קורס נהיגה מונעת נקרא גם קורס נהיגה נכונה והוא מיועד בשני מצבים עיקריים....

מי ומתי צריך לעשות נהיגה מונעת?

השתלמות נהיגה מתחלקת לשני עיקריים - השתלמות נהיגה מונעת והשתלמות נהיגה נכונה. בשני המקרים מדובר על קורס נהיגה חובה אשר, משרד התחבורה מבקש לבצע לפי הסיטואציות הבאות:
 1. קורס נהיגה מונעת

  אין ספק שלאחר 5 שנים של ניסיון נהיגה  מעשי על הכביש, חוקי התנועה יכולים להתפס אחרת, חשיבותם יכולה להתחדד או במקרה הפחות רצוי, להשכח. בדיוק בשביל מקרים אלו משרד התחבורה כתב בתקנות את  תקנה 213 לתקנות התעבורה, שעל פיה חובה על כל נהג חדש, אשר עברו 5 שנים מיום בו הוציא רישיון נהיגה לראשונה, לעבור קורס נהיגה מונעת.
מטרת הקורס לרענן את זכרון הנהג החדש, ולחדד את חוקי התנועה. תקנה 213:

(א)  רשות הרישוי תזמין בכל שנה בעל רשיון נהיגה, למעט מי שהוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179, בלבד, שבאותה שנה מלאו חמש שנים מיום שקיבל לראשונה את רשיון הנהיגה, שיעבור השתלמות בנהיגה במועד ובמקום שקבעו רשות הרישוי או מי מטעמה ויעמוד בהצלחה במבחן בסופו (להלן – השתלמות בנהיגה); תקנה זו תחול גם על מי שקיבל רישיון נהיגה לפי תקנה 216, אם במועד שבו ניתן לו הרישיון, חלפו פחות משנתיים מיום שקיבל לראשונה רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562.

 1. קורס נהיגה נכונה

  תקנה 549 לתקנות התעבורה מדברת על קורסי נהיגה נכונה אשר מיועדים לאלו אשר ביצעו עבירות תנועה, השתלמויות אלו מוגדרות בתקנה "אמצעי תיקון" , שכן הן באות לתקן את הטעויות שביצע הנהג המועד, ולחדד בפניו את החוקים.

קורסים אלו מיועדים לנהגים אשר ביצעו עבירות תנועה וצברו נקודות חובה והם מתחלקים לשני סוגים.
כאשר נהג מבצע עבירות תנועה, הוא צובר נקודות חובה לפרק זמן מסויים (תלוי בכמות נקודות החובה),
אם נקודות החובה עברו את המספר הנדרש, על הנהג לבצע קורס נהיגה נכונה.
סוגי הקורסים מתחלקים לשניים, על פי חומרת עבירות התנועה, ומספר נקודות החובה אשר צבר הנהג:

  1. קורס נהיגה מונעת בסיסי.

   השתלמות נהיגה נכונה בסיסית מיועדת לעברייני תנועה שצברו 12 עד 22 נקודות חובה על עבירות אשר ביצעו על הכביש. קורס זה בא לרענן את זכרון הנהג לגבי חוקי התנועה, והתנהגות הולמת על הכביש. כמו כל הקורסים, הקורס הינו חובה ונקודות הזכות והעבירות המחושבות לביצוע קורס זה, הן לפי סעיף ו' לתקנה (נהגים לא יידרשו לעשות תיקון כפול, קרי קורס נהיגה נכונה, על אותם עבירות. סעיף זה לא כולל דרישה לעשות מבחן תיאוריה חוזר, אם ייתבקש.)
  1. קורס נהיגה מונעת ייעודי

   נהגים מועדים אשר צברו בין 22 נקודות, ועד 34 נקודות, יידרשו לעשות השתלמות ייעודית, אשר מטרתה לחדד נקודות מסויימות, לשפר את  יכולות הנהיגה החוקית של המשתתפים בקורס, ולתקן התנהגות עבריינית מכוונת. אם קורס הנהיגה הבסיסי הינו חובה, על אחת כמה וכמה גם הקורס הייעודי, שוב, לפי סעיף ו' בתקנה.

תקנה 549 "הטלת אמצעי תיקון תק' (מס' 2)  תשס"ג-2002 תק' (מס' 4) תשע"א-2011"

א.      נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.
ב.     נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.
ב1.    על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחויב נהג בהדרכה כאמור בהן בטרם חלפה שנה לפחות מיום שחויב באותה הדרכה, לפי העניין, בשל נקודות שנרשמו לחובתו קודם לכן.
ג.    נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205 המתאימה לדרגת רישיונות ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו.
ד.      נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג), ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.
ה.    אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.
ו.    נקודות שבשלהן הוטל אמצעי תיקון מסוים, לא יוטל בשלהן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת, למעט מבחן עיוני בנהיגה.

כמה עולה נהיגה מונעת

מחיר קורס נהיגה מונעת הינו 195 ש"ח כולל מע"מ, כאשר באילת עלות קורס נהיגה נכונה עולה 167 ש"ח.
את מחיר הקורס תשלמו ישירות לקום בו תלמדו (לרוב מכללה אשר קיבלה זיכיון ללמד).

איך נרשמים לביצוע הקורס?

ישנם שני זכיינים אשר קיבלו את הזכות להעביר קורס נהיגה מונעת, דרכם אפשר להרשם:
 1. מיב"ע (מרכז ישיבות בני עקיבא)
  1. טלפון: 03-3737355
  2. דואר אלקטרוני: [email protected]
 2. רשת עמל הישגים
  1. טלפון: 054-4000088
דואר אלקטרוני:[email protected]